Briti konservatiive seostatakse eelkõige Margaret Thatcheri kindlakäelise parempoolse poliitikaga, mis lõi aluse Suurbritannia majanduslikule ja sotsiaalsele taassünnile pärast aastakümneid kestnud kiratsemist. Ka pärast “kolmanda tee“ leiboristide kümme aastat kestnud valitsemist on vana hea Inglismaa ikka veel konservatiivide nägu. Tegelikult on just konservatiivid dikteerinud saareriigi poliitilise moe viimase sajandi jooksul. Leiboristid on seda, millele toorid on aluse pannud, vaid suurema või vähema edukusega hoidnud, kuid ei enamat.
 
Viimatine Briti konservatiivide aastakongress peeti 2006. aasta oktoobri esimesel nädalal Inglise kanali äärses Bournemouthis. Peatumata üksikasjalikult neli päeva kestnud 7000 delegaadiga poliitilisel suurüritusel, mis peetakse traditsioonide kohaselt koos sadade seminaride, väitluste ja muude mõttekodadega, nimetame siin lühidalt poliitilise mõtte põhisuunad, kuhu konservatiivid liiguvad.
 
Uued konservatiivid on senisest leebemad ja sõbralikumad, moodsad ja elavad. Graafiline kuvand viitab ökoloogilisele maailmavaatele, sest domineerivaks värviks on roheline ning kujundiks suur puu. Looduse, energia ja ka inimressursside säästlikkus on läbiv teema konservatiivide kogu poliitikas tänapäeval.
 
Uus logo esindab erakonna tugevust, vastupidavust, uuenemist ja kasvu David Cameroni juhtimisel.
 
Teravalt kritiseeriti kongressil leiboristliku valitsuse ebaõnnestunud tervishoiu- ja maksupoliitikat. Varasemast tunduvalt enam pööravad Briti konservatiivid tähelepanu sotsiaalsetele väärtustele ja ühiskonna sidususele − riigi, ühiskonna ja üksikisiku koostööle. Nõnda oli sõnastatud ka erakonna esimehe David Cameroni sõnavõtu pealkiri: “Me seisame sotsiaalse vastutuse eest!”
 
Väga vajalikuks peavad Briti konservatiivsed poliitikud aktiivset välispoliitikat. See haakub ka sotsiaalse vastutustunde teemaga, mis rahvusvaheliselt väljendub osavõtlikkuses inimlike kannatuste suhtes kõikjal üle ilma. Konservatiivide meelest peab Britannia olema turvatunnet, inimõigusi ning demokraatlikke väärtusi toetav ja tootev riik.
 
Nii konservatiivid Inglismaal kui ka nende sõsarerakond IRL Eestis on veendunud, et kodumaa vajab uut arengutõuget ja suuremat kindlustunnet homse ees. Ajalugu on näidanud, et just konservatiivsed poliitikud on siin olnud teenäitajad.
Aastakongress süvendas kõigi delegaatide ja väikese Eesti delegatsiooni veendumust Briti konservatiivide edus järgmistel valimistel. Süvendas usku meiegi edusse.
 

Meie väärtused (väljavõtted Briti konservatiivide programmist)
 
Meie erakond soovib hoida au sees vabadust, avardada võimalusi ja edendada vastutust. Inimeste usaldamine aitab üksikisikul tugevamaks saada, jagatud vastutus aitab ühiskonnal tugevneda. Ühiskond pole aga seesama, mis riik.
 
Meie erakond seisab vaba ühiskonna ja tugeva rahvusriigi eest;
võimaluste ühiskonna, mitte võimuka riigi eest;
vastutustundliku ühiskonna eest, kus iga inimene ja iga perekond on positsioonist või jõukusest hoolimata võimeline ennast teostama, omaenda valikuid tegema ning tõelist ja kestvat õnne leidma.