2. detsembril esitletav kogumik „Mitmekülgne konservatism” püüab esimest  korda pakkuda eesti lugejale panoraami sellest, mida me konservatiivsuse all käsitleda võiksime. Ja seda nii ajalises, ruumilises kui ka mõttelises plaanis, võttes vaatluse alla konservatiivsuse-konservatismi lätted, muutumised ja ilmingud erinevates eluvaldkondades, erinevates riikides, erinevatel aegadel.

Raamatut koostama asudes üllatas initsiatiivgruppi koosseisus Kaja Villem, Berit Teeäär, Anneli Kivisiv, Aimar Altosaar, Mart Nutt, Andres Herkel, Anne Taklaja, kirjastuse Kunst esindajana Martin Helme ja Mart Helme, kui heatahtlikku vastuvõttu idee potentsiaalsete autorite hulgas ja üldisemaltki leidis. Siinkohal tänud kõigile nimetatutele, kõikidele autoritele ja muidu julgustajatele!
 
Raamatu ilmumine oleks olnud märksa keerulisem, kui sellele poleks õlga alla pannud Euroopa Uuringute Keskus, Konrad Adenaueri Fond ning Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. Suurimad tänud neilegi!
 
Raamatul on rahvusvaheline mõõde: see ei keskendu ainult Eesti või Euroopa paremtsentristlikule poliitikale, vaid käsitleb ka USA konservatiivset mõtlemist.
 
Raamatus käsitletakse paremtsentristliku poliitika lätteid ja kristliku demokraatia praegust poliitilist käekäiku, tõstes eriti esile ERP kogemusi, ning esitatakse ka tulevikuvisioone.
 
Ärgitades debatti paremtsentristliku poliitika üle, võiks see trükis olla samas kasulik juhendmaterjal nii politoloogidele kui ka laiemale üldsusele.

__________________________________________________________________________________________________________

Hea lugeja,
 
Euroopa Uuringute Keskus (Centre for European Studies) on Euroopa Rahvapartei (ERP) ametlik mõttekoda.
Keskuse eesmärk on suurendada Euroopa kodanike teadlikkust Euroopa integratsiooni arengust ning aidata otsustajatel ja arvamusliidritel – näiteks ERP riigipeadel ja valitsusjuhtidel ning ERP erakonnaliidritel – sõnastada uusi ja tõhusaid poliitikavalikuid.
 
Keskuse ülesandeks on ühendada paremtsentristlike väärtushinnangute poolest sarnaseid fonde, mõttekodasid, teadlasi, eksperte ja otsustajaid kogu Euroopast, et arutada aktuaalsete teemade üle, vahetada mõtteid ning tutvustada oma tegevuse tulemusi nii avalikkusele kui ka otsustajatele.
 
Keskuse põhitegevuseks on uuringud jms projektid, mida täiendavad ja toetavad konverentsid, seminarid, õpikojad ja trükised, millest paljud valmivad koostöös liikmesorganisatsioonidega. Selles vaimus tervitab CES-keskus Pro Patria koolituskeskuse mõtet avaldada raamat „Mitmekülgne konservatism. Konservatiivse maailmavaate olemusest, ajaloost ja tulevikust” paremtsentristliku poliitika kohta. Sedalaadi trükise avaldamine on väga vajalik, kuid piisavalt ambitsioonikas ettevõtmine.
 
Praegune majanduslik ebakindlus on loonud soodsad tingimused populistlike jõudude ja poliitilise demagoogia vohamiseks, mistõttu on ülim aeg jääda kindlaks oma põhiväärtustele ja samas eristuda teistest poliitilistest perekondadest.
 
Raamatul on rahvusvaheline mõõde: see ei keskendu ainult Eesti või Euroopa paremtsentristlikule poliitikale, vaid käsitleb ka USA konservatiivset mõtlemist.
 
Kogumikus käsitletakse paremtsentristliku poliitika lätteid ja kristliku demokraatia praegust poliitilist käekäiku, tõstes eriti esile ERP kogemusi, ning esitatakse ka tulevikuvisioone.
 
Ärgitades debatti paremtsentristliku poliitika üle, võiks see trükis olla samas kasulik juhendmaterjal nii politoloogidele kui ka laiemale üldsusele.
 
Tomi Huhtanen
Euroopa Uuringute Keskuse direktor