3. oktoober 2014, Hong Kong. Kähmlus demokraatiat toetavate meeleavaldajate ja Occupy Central liikumise vastaste vahel Mongkoki kaubanduspiirkonnas, mille peatänava on protesteerijad hõivanud. Hong Kongi demokraatiameelse liikumise avalik toetus on hakanud mõranema, sest elanikele läheb kohati vägivaldselt segi paisatud töö- ja eraelu kalliks maksma. Foto: Scanpix
Kesk-Aafrika Vabariigi sisekonflikt ei ole siiani lahenduseni jõudnud. Eesti kaitseväelased käesoleva aasta suvekuudel genotsiidi ära hoidmas. Foto: Scanpix
3. oktoobril 2014 Läti parlamendi valimiste tulemusena säilitas valitsemisõiguse võimul olnud koalitsioon. Vali- miste põhiküsimused olid riigi julgeolek ja hirm venemeelse erakonna võimuletuleku ees. Foto: Scanpix
Esikaanel: Barack Obama Tallinnas 3. septembril 2014. Foto Scanpix