Oli 1992. aasta. Olin pea aasta tagasi hüljanud oma õpitud eriala ühe poole, arvutid ja programmeerimise, ja „otsinud välja” oma diplomi teise poole – ökonomist, ning asunud tööle tolleaegsesse Riigi Maksuametisse.
 
Ma olin küll diplomeeritud ökonomist, kelle lisaeriala oli infotöötlemise organiseerimine, kuid maksundusest kui sellisest puudusid mul igasugused teadmised. Nii oligi äraütlemata meeldiv võimalus sõita Saksamaale maksundust õppima ja nagu hiljem selgus – kogu Saksa riigi parimasse maksukooli (Fachhochschule für Finanzen, Nordkirchen). Mis siin salata, algus oli hirmus raske. Päev algas hommikul kell seitse ja lõppes õhtul üheteistkümne paiku. Samas saan praegu öelda, et nähtud vaev tasus end igati ja saadud baasteadmised on mind hilisemas töös tublisti aidanud. Lisaks maksualaste teadmiste omandamisele (teooria rakenduskõrgkoolis ja hilisem praktika Münsteri kohalikus maksuametis) sai lahtiste silmadega ringi käidud ja mõned tolleaegsed tähelepanekud on hiljem marjaks ära kulunud.
 
Saksa maksumaksja kulul saadud teadmised osutusid väga vajalikeks meie noore riigi maksusüsteemi väljatöötamisel. Eriti sai selgeks see, et nii keerulist ja kallist süsteemi meie väikene riik endale lubada ei saa. (Muide, meie tänane süsteem pretendeeribki maailma lihtsaima maksusüsteemi tiitlile).
 
Oleme saanud teadmisi ja soovitusi paljude riikide ekspertidelt, kes Eesti süsteemi üles ehitasid, eriliselt tahaksin esile tõsta Thomas Harti USA-st, kelle roll selles oli hindamatu. Aga nüüd on aeg oma võlg sel viisil tasuda, et anda edasi oma teadmisi neile, kes täna alustavad. Nii olengi viimaste aastate jooksul õpetanud mitme riigi maksuametnikke, eriti nende riikide omi, kellele on huvi pakkunud meie tulude maksustamise põhimõtted. Praegu võib öelda, et Moldova on meie ettevõtete kasumi maksustamise süsteemi lausa üks-ühele üle võtnud või lähenenud küsimusele koguni veel radikaalsemalt. Kindlasti tuleb nimetada Gruusiat ja Ukrainat.
 
Väikeses riigis nagu Eesti on olnud julged otsustajad ja head nõuandjad. Eestis juba 1994. aastast kehtivat tulude ühtse määraga maksustamise süsteemi ei saa küll pidada väga unikaalseks, märkimist väärib aga kindlasti see, et tolleaegne valitsus julges teha sellise kindlameelse otsuse. Nüüd on selle süsteemi järgijaid palju. Nüüd on tähtis, et me suudaksime oma süsteemi kaitsta. Muutuvas maailmas on väga raske selgitada, et ühe maksusüsteemi kõige suurem eelis on stabiilsus.
 

TAUSTAKS
Valik Eesti arengu- ja humanitaarabiprojekte 2007. aastal
 
Humanitaarabi andmine Lõuna-Sudaani pagulastele ja sisepõgenikele Maailma Toiduprogrammi kaudu – 500 000
Õppestipendiumid Moldova ja Gruusia noortele diplomaatidele ja riigiametnikele (2007/2008 õa) – 452 400

Gruusia, Moldova, Ukraina ülikoolide kaasamine siirdeuuringute võrgustikku – 1 899 782

Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule – kaasaegne kutseõpe ja koolijuhtimine – 2 306 701

Humanitaarabi andmine Iraagi pagulastele ja sisepõgenikele ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) kaudu – 400 000

Rahvusvahelise varastatud sõidukite salakaubanduse vastu võitlemise koolitus Gruusia, Ukraina ja Moldova sõidukivarguste uurijatele – 431 782

Eesti EL- ja NATO-integratsiooni kogemuse tutvustamine Ukraina, Moldova ja Gruusia noortele diplomaatidele, riigiametnikele ja õppejõududele (lühikoolitus ja stažeerimisstipendiumid) – 670 250

ÜRO põlisrahvaste fondi, ÜRO põlisrahvaste kümmeaastaku fondi ja ÜRO põlisrahvaste foorumi tegevuse toetamine – 800 000

Sudaani pagulaste ja sisepõgenike tagasipöördumise ja taasintegreerimise toetamine ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti kaudu (UNHCR) – 500 000

Humanitaarabi Makedooniale metsatulekahjude kustutamiseks – 500 000 

Eesti reformikogemuse suunamine Gruusiale majanduse arenguks ja strateegia koostamine – 590 210

Tšernigovi oblasti kommunaal- ja keskkonnamajanduse arengustrateegia koostamine ning investeeringu pilootprojekti ettevalmistamine ja läbiviimine Kulikovka rajoonis – 1 763 550

Summad eesti kroonides.AUTORIST 
Lemmi Oro on riigiametnik