Neljapäev, 7. august 2008   

Juulikuust alates paiknevad Gruusia piiri lähedal Põhja-Kaukaasias õppusi läbi viinud Vene väed.   

Lõuna-Osseetia de facto president Eduard Kokoitõ ähvardab alustada „väljalöömist”, kui Gruusia oma vägesid piirkonnast välja ei vii. Gruusia ametlikud rahuvalvajad on jätkuvalt separatistide suurtükitule all.   

President Saakašvili kuulutab välja ühepoolse relvarahu võitluses Lõuna-Osseetia separatistidega ning kutsub pooli üles läbirääkimistele. Separatistid pommitavad Lõuna-Osseetias asuvaid Gruusia kontrolli all olevaid külasid.   

Enne keskööd saab Gruusia valistus mitmeid teateid selle kohta, et umbes 150 soomukit ja sõjaväeveokit Vene sõduritega lähenevad Roki tunnelile ja suunduvad Tshinvali poole.   

Vastuseks Vene vägede sissetungile asub Gruusia oma riigi kaitsele ning alustab sõjategevust.     

Reede, 8. august 2008   

Vene vägede peatamiseks lasevad Gruusia õhujõud õhku Gufta silla, hukkub osa Vene üksusest.     

Gruusia Kaitseministeeriumi andmetel rikuvad Vene lennukid päeva jooksul Gruusia õhuruumi 22 korda. Vene lennukid pommitavad Gruusia suurtükibrigaadi Goris, Tshinvali piirkonna külasid, Thbilisi lähedal asuvaid sõjaväelennuvälju ning külasid väljaspool Lõuna-Osseetiat. Viis Vene lennukit tulistatakse alla.   

Erinevate relvadega varustatud Vene tankid, soomukid ja veoautod jõuavad Dzara kõrvalteed mööda Tshinvalisse. 

Pärast mitmeid kokkupõrkeid Tshinvalis tõmbuvad Gruusia väed linna keskusest lõunapoolsetele äärealadele. Ida poolt sisenevad Tshinvalisse Vene tankid. 

Laupäev, 9. august 2008   

Musta mere rannikul asuvat Phothi sadamat pommitatakse ägedalt. Phothi sadam asub konfliktipiirkonnast väljaspool ja on täies ulatuses tsiviilobjekt.   

Vene lennuvägi pommitab konfliktitsoonist väljaspool asuvat Senaki sõjaväebaasi ja raudteejaama ning Thbilisi rahvusvahelise lennujaama vahetus läheduses asuvat Vaziani lennuvälja. Üks Vene hävitaja tulistatakse Goris alla.   

Kogu Põhja-Kaukaasias paiknenud Vene 58. armee siseneb Lõuna-Osseetiasse.   

Vene väed ründavad Kodori orgu Ülem-Abhaasias. Õhujõud jätkavad Gori pommitamist.   

Abhaasia separatistide juht Sergei Bagapš teatab Ülem-Abhaasia pommitamise alustamisest. Vene õhujõud pommitavad Ülem-Abhaasia administratiivkeskust Tšhaltat.   

Öösel siseneb Roki tunneli kaudu Gruusiasse 6000 Vene sõjaväelast, 90 tanki, 150 soomukit ja 250 suurtükki. Musta mere sadamast Sevastopolist saabub Abhaasia sadamasse Otšamtširasse 4000 sõdurit.     

Pühapäev, 10. august 2008   

Dagestanist siseneb Gruusia õhuruumi Vene hävitaja ja heidab kolm pommi Thbilisi lennukitehasele. Vene õhujõud pommitavad Gori linna. Gruusia väed tõmbuvad Tshinvalist tagasi.    

Gruusia valitsuse andmetel on hukkunud 45 sõdurit ja 47 tsiviilelenikku.   

Vene rünnakute tõttu Tshinvali ja Gori piirkonnast ümberpaigutatud isikute arv ulatub 20–25 000ni ja kasvab kiiresti.   

Pärastlõunal annab Gruusia valitsus Venemaa Föderatsiooni saatkonnale üle diplomaatilise noodi, kuulutades välja ühepoolse relvarahu ning teavitades Venemaa valitsust valmisolekust alustada viivitamata läbirääkimisi sõjategevuse lõpetamiseks. Gruusia tõmbab oma väed Lõuna-Osseetiast tagasi.   

Vene väed ja Abhaasia separatistid ründavad Ülem-Abhaasiat. Piirkonda pommitavad Vene õhujõud.   

Vene sõjalennukid pommitavad Thbilisi tsiviillennuvälja ning „Tbilaviamšeni” lennukitehast. 

Esmaspäev, 11. august 2008   

Päev pärast Gruusia ametlikku teadaannet Venemaa Välisministeeriumile, milles teavitati ühepoolsest relvarahust ja vägede tagasitõmbamisest konfliktitsoonist (vastavat tegevust kinnitab ÜRO), pommitavad Vene õhujõud Thbilisit, Phothit, Senaki lennuvälja ja mitmeid külasid. Samaaegselt viibivad Thbilisis Prantsusmaa välisminister Bernard Kouchner ja Soome välisminister Alexander Stubb.   

President Saakašvili kirjutab alla Gruusia, Prantsuse ja Soome välisministri poolt ettevalmistatud relvarahuleppe, mille viimased viivad Moskvasse, et veenda president Medvedevit seda allkirjastama.   

Vene väed ründavad ja pommitavad mitmeid külasid Gori piirkonnas.   

Õhtul liiguvad Venemaa väed Gruusia territooriumil edasi, Abhaasia ja Lõuna-Osseetia konfliktitsoonist väljapoole. Gruusia armee tõmbub Thbilisi kaitsele.   

Gruusia valitsus taotleb viivitamatut rahvusvahelist sekkumist, et takistada Gruusia langemist ning suuremaid inimkaotusi.   Vene armee vallutab Gori ning lõikab ära ühenduse Gruusia ida- ja lääneosa vahel.     

Teisipäev, 12. august 2008

USA president Georg W. Bush teeb Venemaa tegevust hukkamõistva avalduse. ÜRO Julgeolekunõukogu erakorraline kohtumine arutab prantslaste poolt ettevalmistatud relvarahu resolutsiooni, mida Venemaa esindaja ei toeta. Gruusia on resolutsiooni tekstiga päri.     

Venemaa lennukid pommitavad Gori linna ja mitmeid külasid. Hukkub tsiviilelanikke ja Hollandi ajakirjanik.   

Venemaa president Medvedev teatab, et on otsustanud sõjalise operatsiooni Gruusias peatada.   

Vene lennukid pommitavad Rustavi linna lähedal asuvat naftajuhet.   

Vene väed alustavad Phothi sadamas viibivate Gruusia laevade õhkimist. 

Lõuna-Osseetia separatistid viivad Gori piirkonna külades läbi etnilise puhastuse akte – põletavad maju, ründavad ja mõrvavad elanikke. Kohalviibivad Vene väed ei reageeri.     

Kolmapäev, 13. august 2008   

50 relvastatud Vene üksust liigub Tshinvalist Gori poole.   

Vene sõdurid hävitavad Goris paikneva Gruusia suurtükibrigaadi baasi.   

Phothi sadamas lasevad Vene väed õhku kolm Gruusia piirivalvealust.   

Goris paiknenud Vene väed hakkavad liikuma Thbilisi suunas...