Kakskümmend aastat tagasi, 1979. aastal, valmistuti Euroopa Parlamendi esimesteks otsevalimisteks. Eesti valis esimest korda oma saadikud Euroopa Parlamenti 2004. aastal. 2009. aasta juuni alguses toimuvatel seitsmendatel Euroopa Parlamendi otsevalimistel annab 27 liikmesriigist 375 miljonit hääleõiguslikku eurooplast oma hääle uuele Euroopa Parlamendi koosseisule, määrates Euroopa Parlamendi poliitilise suuna aastani 2014 ning sellega ka 500 miljoni inimese tuleviku Euroopas.   

Euroopa Parlament oli, on ja jääb ka tulevikus Euroopa ühendamise kandvaks jõuks.   

Viimastel aastatel on inimeste nõuded ja ootused Euroopa ühinemisprotsessile ja Euroopa Liidule paljuski muutnud. Kuigi Euroopa võib mõnikord tunduda kauge, puudutavad kõik Euroopa Liidus vastuvõetud otsused iga Euroopa Liidus elavat inimest tema oma kodus. Olgu nendeks siis keskkonnapoliitikat reguleerivad õigusaktid, tarbijakaitse tugevdamine või nüüd ka ülemaailmse majanduskriisiga toimetulek. On ebaaus rääkida Euroopast Brüsselis ja koduriigi sisepoliitikas unustada Euroopa Liidu osa.   

Euroopa Parlament on kõnekojast arenenud üheks kolmest võrdväärsest Euroopa Liidu institutsioonist. Parlament koos Euroopa Liidu Nõukoguga otsustab juba rohkem kui 75% liidu õigusloomest. Kui Iirimaa selle aasta sügisel siiski Lissaboni lepet toetada otsustab, siis võib öelda, et Euroopa Parlament saab peaaegu 100-protsendilise kaasotsustusõiguse.   

Majanduskriisist ülesaamine on Euroopa esmatähtis ülesanne. Ükski Euroopa riik ei ole praegu võimeline üksi kriisist välja tulema. Tänu eurole ja sotsiaalsele turumajandusele on Euroopa Liit suutnud kriisist tulenevat šokki oma kodanike jaoks tunduvalt pehmendada.   

Energiavajaduse kindlustamine, energiaturvalisus ja kliimaküsimused on tuleviku- väljakutsed, millele peame vastused leidma, et ka tulevased põlvkonnad oleksid kindlustatud.   

Euroopa Parlament kaitseb meie ühiseid väärtusi: iga inimese väärikuse ja õiguste tagamine, demokraatia ja õigusriiklus. Me kaitseme neid väärtusi igal pool maailmas, need on meie poliitilise tegevuse teejuhiks.   

Ma kutsun üles kõiki kodanikke valimistel osalema, et Euroopa Liidu kodanike hääl veelgi mõjukamaks muutuks. Meil tuleb ühiselt seista vastu neile, kes Euroopa Liidu kohta valet levitavad ja fakte moonutavad. On vaja, et kodanikud aitaksid tagada praeguses raskes olukorras Euroopa Liidu kindla kursi ning annaksid oma pühendumise, teadmiste ja soovitustega poliitilise tõuke, mida me vajame.   

Juunis valitakse Sinu parlament, mille otsused mõjutavad ka Sinu elu ja tulevikku!