Eesti erakonnad europarlamendi maastikul, Juhan Kivirähk. Nr 2 2007