Suuremad ohud on alles ees. Edward Lucase sõnavõtt USA Senati välissuhete komisjoni Euroopa asjade alamkomisjonis. Nr 24 2014