Eduka hiinlase maailmavaade ja väärtushinnangud, Krista Reinhold. Nr 16 2012