Õpetussõna. Uutest tuultest Venemaa ajaloopoliitikas, Peeter Tulviste. Nr 8 2009