Eesti sisekaemus NATO juubeli eel – meid kuulatakse rohkem, kui ise mõistame teisi, Andreas Kaju. Nr 8 2009 Küberkaitse - Eesti võimalus ja vastutus, Andeas Kaju. Nr 5 2008  
Tähelepanekuid Venemaa tegemistest, Andreas Kaju. Nr 2 2007