Mõningaid üldisemaid täheldusi Venemaa Föderatsiooni infosõjast Ukraina kriisi kontekstis. Vladimir Sazonov. Nr 26 2015
Õpetussõna. Miks ja kuidas tekib islamiäärmuslus. Vladimir Sazonov. Nr 25 2015
Kes võitlevad Süüria opositsiooni poolel? Vladimir Sazonov, Holger Mölder. Nr 21 2013
Iraan - arvestatav regionaalne suurriik Lähis-Idas, Vladimir Sazonov. Nr 18 2012
Mõningaid täheldusi Iraani kultuuriloost ja ideoloogiast, Vladimir Sazonov. Nr 16 2012