Konverents "EUROOPA HING", Intervjuu Hans-Gert Pötteringiga. Nr 20 2013
Euroopa Parlamendi President Hans-Gert Pötteringi pöördumine. Nr 8 2009  
Ühehäälne Euroopa, Hans-Gert Pöttering. Nr 1 2007