Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika kevadel 2017

2011. aastal kirjutas ajakiri "Maailma Vaade” Araabia kevadest ja sügisest, 2013. aastal Araabia talvest. Meenutame, mis tollal juhtus ja mis neist riikidest tänaseks on saanud. Kas Pakistanis ja Afganistanis on olukord stabiliseerumas? Kas Lähis-Idas on võimalik riigipiiride muutus?
Millised on Süüria tulevikustsenraariumid, milline on USA käitumise võimalik kulg? Kuidas kulgevad Türgi liitlaste otsingud. Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastas Riigikogu liige 
Mart Nutt. Küsis Anneli Kivisiv. Maailma Vaade soovitab – Karu lambanahas

Kristina Potapova, raamatu kaasautor

„Karu lambanahas“ on esimene põhjalikum ülevaade Kremli rahastatud ja juhitud mõjukanalite tegevusest Euroopas. Pärast ingliskeelse versiooni avaldamist on raport „Karu lambanahas” leidnud laia vastukaja paljude Euroopa maade online- ja trükiajakirjanduses. See on uurimus organisatsioonidest, mis on Kremli abi- vahenditeks Euroopa avaliku arvamuse mõjutamisel, et muuta selle kaudu Lääne sise- ja välispoliitilist kurssi. Sääraste organisatsioonide hävitustegevus on sihitud demokraatia ja euroopalike väärtuste vastu.

Meie euroopalike väärtuste kohaselt on igal inimesel õigus oma seisukohale. Ühiskonna solidaarsus rajaneb sellel, et on olemas tingi- mused teiste inimeste ja nende vaadete mõistmiseks, kujutlus- ja kaastundevõimeks. Ühiskond ise rajaneb rühmadevahelisel suhtlusel, aga mis saab siis, kui teatud „seisukoha” edendamine on tegelikult autoritaarse riigi strateegia Euroopa avaliku arvamuse mõjutamiseks ning seeläbi Euroopa Liidu sise- ja välispoliitilise kursi muutmiseks?

Nii on loodud kõik inimesed – me oleme harjunud uskuma seda, mis on lähemal meie arusaamisele maailmast ja meie tegelikkusele, mis põhineb meie kultuuril, meie ümbruskonnal, sellel, kus me oleme üles kasvanud, mida me vaatame ja kus me käime. Olles ise vene juurtega, kasvanud üles Eestis ja vaadanud Venemaa telekanaleid, tean ma seda omast käest.

Raamat Venemaa poolt rahastatud organisatsioonidest on kirjutatud Brüsselis, Euroopa südames, kus on kõige suurem võrgustik lobistidest, kes kõik kaitsevad oma klientide huve ning on valmis mõjutama Euroopa tasandil tehtavaid poliitilisi otsuseid. Nende organisatsioonide rahastamise puudulik läbipaistvus ning ekspertkeskuste ja lobistruktuuride vaheliste piiride hägusus aitavad Kremlil oma päevakorda peale suruda. Iga säärane organisatsioon toimib vastavalt oma meetoditele ja Venemaa Föderatsiooni välispoliitika edendamise strateegiale olenevalt tema asukohast Euroopas ja tegevusalast. Raportis on terve peatükk pühendatud Baltikumile – Euroopa osale, kus Venemaa Föderatsioonil on selles vallas suur kogemus.

Organisatsioonid, millest see raamat räägib, vastustavad Euroopa projekti kui niisugust. Nad irvitavad Euroopa juhtide nõrkuse üle ning väidavad, et Euroopa Liit varsti lõheneb. Säärane destabiliseerimiskolle viib kodanikuühiskonna lagunemisele ja riigi alustalade õõnestamisele,  nii nagu see juhtus Ukrainas.

Meie tõejärgses maailmas on väga tähtis, et Euroopa Liit ja kõik selle liikmesriigid suudaksid neile ohtudele vastu seista.

 Väljaandja: WMCES (Wilfried Martensi nimeline Euroopa
 Uuringute Keskus)
 Tõlge: Pro Patria Instituut
 Ilmunud: 2017, 97 lk.Laadi raamatu Pdf alla siit >>