Tähtis dokument, Eesti Kongressi deklaratsioon seadusliku riigivõimu taastamisest Eesti Vabariigi maa-alal. Nr 25 2015
Tähtis dokument, Riigikogu 18.06.2002 otsus okupatsioonirežiimi kuritegudest Eestis. Nr 24 2014
Tähtis dokument, Budapesti memorandumid julgeolekutagatiste kohta, 1994. Nr 23 2014
Tähtis dokument, Märgukiri François Hollande’ile ja Catherine Ashtonile. Nr 22 2014
Tähtis dokument. Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti–Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus. Nr 20 2013 
Tähtis dokument. 1972. aasta memorandum. Nr 18 2012
Tähtis dokument: Venemaa agressioon Gruusia vastu, Prantsusmaa presidendi kommünikee. Nr 11 2010 
Tähtis dokument: Deklaratsioon seadusliku riigivõimu taastamisest Eesti Vabariigi maa-alal. Nr 10 2010
Tähtis dokument. ERP-ED fraktsiooni kümme prioriteeti 2009 - 2014. Nr 8 2009  
Tähtis Dokument. Praha deklaratsioon kogub toetust. Nr 6 2008 
Euroopa Parlamendi resolutsioon, 13. jaanuar 1983. Nr 5 2008 
Tähtis Dokument. Euroopa regionaal- või vähemuskeelte harta ja selgitav aruanne. Nr 3 2007  
Tähtis Dokument. Euroopa Rahvapartei mõistab hukka Venemaa rünnakud Eesti vastu. Nr 2 2007
Tähtis dokument. Vene Föderatsiooni kohustused Euroopa Nõukogu liikmeks astumisel. Nr 2 2007