ELi strateegia Venemaa suhtes peab rajanema usaldusväärsel tõkestusjõul ja sanktsioonide jätkamisel. Tunne Kelam. Intervjuu avaldatud 01.10.2017
NATO ja tema partnerlused Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas versus „läände marssiv“ Hiina: kas tekkimas on uus maailmakord? Vlad Alex Vernygora. Artikkel avaldatud 14.09.2017

NATO – kaasavam ja nutikam organisatsioon, mis põhineb ühistel väärtustel, intervjuu Marriët Schuurmaniga. 
Nr 25 2015
Suuremad ohud on alles ees, Edward Lucase sõnavõtt USA Senati Euroopa asjade alamkomisjonis. Nr 24 2014
Üleatlandilised suhted läbi Obama prisma: muutused, millesse saame uskuda, Matthew Crandall. Nr 23 2014
Prantsusmaa ja üleatlandiline side, Kalev Stoicescu. Nr 23 2014
Soome ja NATO – kas lähenemine viib ühinemiseni?, Intervjuu Pauli Järvenpääga. Nr 23 2014
NATO koostöö Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega ehk Mida arvavad „elevandid” NATOst?, Vlad Vernygora. Nr 23 2014  
Eesti NATO liikmena – kas reaalne julgeolekutagatis?, Mart Nutt Nr 22 2014 
Konverents "EUROOPA HING", Intervjuu Roland Freudensteiniga Nr 20 2013  
Konverents "EUROOPA HING", Intervjuu Hans Gert Pötteringiga Nr 20 2013  
Välispoliitiliste liinide ja doktriinide mõjud Eesti-Vene suhetele, Juhan Värk. Nr 15 2011
Eesti sisekaemus NATO juubeli eel – meid kuulatakse rohkem, kui ise mõistame teisi. Andreas Kaju Nr 8 2009  
ELi ja NATO partnerlus vajab värskeid lahendusi, Ari Vatanen Nr 7 2009  
Meie riiklik julgeolek ja Venemaa agressioon Gruusias. Jaak Aaviksoo Nr 6 2008
Küberkaitse - Eesti võimalus ja vastutus, Andeas Kaju Nr 5 2008
Pärast Riia tippkohtumist. Eesti kolmas aasta NATO-s, Mari-Ann Kelam Nr 1 2007