Tähtis dokument. Eesti Kongressi deklaratsioon seadusliku riigivõimu taastamisest Eesti Vabariigi maa-alal. 
Nr 25 2015
Kakskümmend viis aastat Eesti Kongressi esimesest istungist, Tunne Kelam. Nr 25 2015
Külma sõja varjud ja Eesti välispoliitika, Marko Mihkelson. Nr 24 2014
Ida-Virumaa ja Venemaa, Aimar Altosaar. Nr 24 2014
Tähtis dokument, Riigikogu 18.06.2002 otsus okupatsioonirežiimi kuritegudest Eestis. Nr 24 2014
Eesti NATO liikmena – kas reaalne julgeolekutagatis?, Mart Nutt Nr 22 2014
Eesti tee Euroopasse, Mart Laar Nr 22 2014
Tähtis dokument. 1972. aasta memorandum, Tunne Kelam Nr 18 2012
Eesti kodanik - Venemaa vaimueliidi arvamusliider, Juhan Sillaste Nr 17 2012  
Konservatiivsete erakondade mõju Balti riikide valitsemisel, Erki Kalle Nr 17 2012
Eesti parlament välispoliitika kujundajana, intervjuu Mart Nutiga Nr 16 2012
Välispoliitiliste liinide ja doktriinide mõjud Eesti-Vene suhetele, Juhan Värk Nr 15 2011
Mis on väärtupõhisuse põhi? Andres Herkel Nr 14 2011
Märkmeid Kaukaasia eestlaste kohta, Armen Akopjan Nr 13 2011
Minu riik Euroopas, Nikita Volkotrub Nr 11 2010
Riiklikust infojulgeolekust, Tunne Kelam Nr 10 2010
Aju - meie pehme kõhualune. Intervjuu Raul Rebasega Nr 10 2010
Tähtis dokument: Deklaratsioon seadusliku riigivõimu taastamisest Eesti Vabariigi maa-alal Nr 10 2010
Minu riik Euroopas, Deniss Karamõškin Nr 10 2010  
Minu riik Euroopas, Maria Fomina Nr 9 2009
Tasakaalu vajalikusest kultuuris, Leon Miller Nr 8 2009  
Soome poolehäälsuse ja Eesti otseütlemise põhjustest, Andres Herkel Nr 6 2008
Meie riiklik julgeolek ja Venemaa agressioon Gruusias. Jaak Aaviksoo Nr 6 2008
Abi saajast abi andjaks, Lemmi Oro Nr 4 2008
Eesti välisuhtlus majanduse kaudu. Vastab Juhan Parts Nr 3 2007
Eesti teab abi hinda, Mart Laar Nr 3 2007
Eesti ja tema anglosaksi liitlased: sõjalise võrdluse katse, Aap Tooming Nr 2 2007
Eesti erakonnad europarlamendi maastikul, Juhan Kivirähk Nr 2 2007
Eesti tulevikunägu – kiiluvees kulgeja või eestvõitleja, Tunne Kelam Nr 1 2007 
Eesti välispoliitika vajab mõttekodasid ja laiemat koostööd, Marko Mihkelson Nr 1 2007