Multipolaarne maailm ja selle skisofreeniad, Mart Helme. Nr 20 2013  
Peatoimetaja veerg. Nr 20 2013